Субота, 24.03.2018, 07:14
село Плоске Броварський район
Вітаю Вас Гость | RSS
Меню сайту
Категорії розділу
Депутати [3]
Виконавчий комітет [9]
Апарат Плосківської сільської ради [1]
Регуляторна політика [29]
Інвестиційна діяльність [0]
Рішення сільської ради [14]
Проекти рішень сільської ради [19]
Адміністративні послуги [20]
Статистика
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
БРОВАРСЬКА РДА
Броварська районна державна адміністрація - офіційний сайт
Форма входу
Головна » Файли » Депутати

Р Е Г Л А М Е Н Т РОБОТИ ПЛОСКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ
17.10.2011, 12:35

Р Е Г Л А М Е Н Т РОБОТИ   ПЛОСКІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  УІ СКЛИКАННЯ ТА   ЇЇ    ВИКОНАВЧОГО      КОМІТЕТУ.                             

ЗАГАЛЬНІ         ПОЛОЖЕННЯ.
 СТ.1.    Плосківська сільська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальні громади села Плоске та   Першотравневе і здійснює від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені  Конституцією України та Законом "Про місцеве самоврядування іншими відповідними Законами, статутами територіальних громад.  
 СТ.2.     Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія скликається сільським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.Сесія може бути скликана за пропозицією постійних комісій,виконавчого комітету або на вимогу не менше третини всіх депутатів.   
 СТ.3.     Рішення про скликання сесії ради приймає сільський голова, секретар доводить його до депутатів та населення не пізніш, як за 10 днів до сесії. А у виняткових випадках не пізніш, як за день до сесії із               зазначенням часу, місця проведення та питань, які передбачається  винести на розгляд ради.   СТ.4.     У разі неможливості голови скликати сесію ради, сесія скликається секретарем ради, або за дорученням сільського голови, одним із депутатів ради.   
 СТ.5.     Сесія є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.  
 СТ.6.      Сесію сільської ради відкриває і веде сільський голова, а у випадках  вищевказаних в ст.4 секретар, або за дорученням сільського голови – депутат  сільської ради.   
 СТ.7.      Перед кожним пленарним засіданням проводиться реєстрація депутатів. В разі неможливості прибути на сесію, депутат повинен                       повідомити про це сільського голову. 
 СТ.8.      Сесія ради проводиться гласно. У разі необхідності, рада може  прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. 
   СТ.9.      На сесію можуть бути запрошені народні депутати України,  депутати обласної та районної рад, керівники підприємств та установ, які можуть брати участь у роботі сесії з правом дорадчого                голосу без права втручання в роботу сесії.   
 СТ.10.    Підготовку сесій рад, питань, що виносяться на її розгляд, своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення а також контроль                за їх виконанням організовує секретар сільської ради.                                       
                                                           2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ          ПИТАННЯ.                     
  СТ.11.      Перша сесія новообраної сільської ради скликається сільською  виборчою комісією не пізніш, як через місяць після обрання ради у правомочному складі. Голова сільської виборчої комісії інформує про наслідки виборів сільського голови та депутатів сільської ради і                визначення їх повноважень.          
 СТ.12.    Після визначення повноважень сільського голови та депутатів  сільської ради, за пропозицією сільського голови обирається                секретар сільської ради шляхом відкритого голосування. 
 СТ.13.    Утворюються постійні комісії ради на строк її повноважень в складі  голови комісії та її членів.  
 СТ.14.    Затверджується кількісний та пресональний склад виконавчого комітету.   
 СТ.15.    Після проведення процедури визнання повноважень сільського  голови та обрання секретаря ради голова сільської виборчої комісії передає головування на сесії. Всі наступні сесії ради веде сільський                голова та секретар сільської ради.                               
                                                                3.  СІЛЬСЬКИЙ          ГОЛОВА. 
 СТ.16.    Повноваження сільського голови починаються з моменту  оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчується в момент вступу на  цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.   
 СТ.17.    Сільський голова забезпечує здійснення у межах наданих законом   виконавчій владі   на віповідній території додержання  Конституції та Законів України, виконання актів президента України та                відповідних органів виконавчої влади. 
 СТ.18.    Сільський голова організує роботу відповідної ради та її   виконавчого комітету . Виносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури секретаря ради, кількісний і персональний склад  виконавчого  комітету. 
СТ.19.    Сільський голова скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує  порядок денний сесії, головує на пленарних засіданнях.   
 СТ.20.    Сільський голова підписує рішення ради та її виконавчого  комітету.   
 СТ.21.     Сільський голова  забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм  соціально-економічного  та культурного розвитку   цільових програм, місцевого бюджету та звіту про його виконання, оприлюднює  затверджені радоб програми, бюджет та звіти про їх виконання.   
 СТ.22.  Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.  
 СТ.23.  Сільський голова представляє територіальну громаду, раду та її  виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами та установами незалежно від форм власності, у міжнародних   відносинах. Сільський голова є розпорядником бюджетних коштів,                  використовує їх лише за призначенням.   
 СТ.24.  Сільський голова звертається до суду щодо визнання незаконними  актів чи дій, які обмежують права та інтереси територіальних  громад.   
 СТ.25. Сільський голова укладає від імені територіальних громад, ради та   її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства.  
 СТ.26.Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.                                  
      4. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.
 СТ.27. Секретар сільської ради обирається радою на першому   організаційному засіданні за пропозицією сільського голови на строк повноважень ради з числа депутатів, працює на постійній  основі.   
 СТ.28. Секретар сільської ради повідомляє депутатів і доводить до відома населення  інформацію про час і місце проведення сесії ради                   питань, які передбачається винести на розгляд ради.  
 СТ.29. Секретар сільської ради організує підготовку сесії ради, питань що вносяться на її розгляд.   
 СТ.30.Секретар сільської ради забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх  виконанням.  
 СТ.31.Секретар сільської ради координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх  рекомендацій. Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень.  
 СТ.32. Секретар сільської ради забезпечує зберігання офіційних документів, забезпечує доступ до них осіб,яким це право надане   
 СТ.33. Секретар сільської ради вирішує за дорученням сільського голови інші питання, пов”язані з діяльністю ради виконавчого комітету, постійних комісій.                                       
                                                                5. ПОСТІЙНІ     КОМІСІЇ. 
 Ст.34. Постійні комісії із числа депутатів ради на строк повноважень  ради підзвітні і відповідальні перед радою. Основна функція постійних комісій – вивчення, попередній розгляд, підготовка питань, які виносяться на розгляд ради,контроль за виконанням цих питань. Засідання постійних комісій скликається в міру необхідності і є                     правомірним при наявності половини загального складу комісії. До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський голова та  секретар сільської ради.Засідання комісії є правомочним, якщо  в ньому бере участь не менш як половина членів.                                      
                                                                6. ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ
 Ст.35. Виконавчий комітет є виконавчим органом сільської ради. 
 СТ.36. Кількісний та пресональний склад виконавчого комітету затверджується  на першому пленарному  засіданні  сільської   ради за пропозицією сільського голови.      
СТ.37. Доскладу виконавчого комітету входить сільський голова та  секретар сільської ради.     
СТ.38. Очолює виконавчий комітет сільський голова. Функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради  здійснює секретар ради.   
 СТ.39. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання. Засідання виконкому скликаються сільським головою в міру необхідності, але не менше як одного разу на місяць, і є правомочним, якщо в них бере участь не менше половини  загального складу виконкому. Рішення приймаються більшістю від загальної кількості                    присутніх і підписуються сільським головою та секретарем виконкому.   
 СТ.40.  Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним сільській раді,  а також відповідним органам виконавчої влади.  
СТ.41.До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати,  крім секретаря ради.  
                                                                         7.  ЗАСІДАННЯ   РАДИ.   
 СТ.42.Засідання ради починається о 15.00 годині і закінчується не пізніше 18.00 години. В разі необхідності оголошується перерва  на 15 хвилин. 
 СТ.43.Головує на пленарних засіданнях сільський голова або згідно ч.6ст.46 секретар ради або за дорученням сільського голови депутат ради.                                     
ОБОВ”ЯЗКИ      ГОЛОВУЮЧОГО.   
 1.     Відкривати та закривати сесії. 
 2.     Контролювати дотримання положень даного регламенту. 
 3.     Надавати слово виступаючим за списком.
 4.     Оголошувати заяви,робити повідомлення,інформації. 
 5.     Ознайомлення з проектом рішень. 
 6.     Проводити голосування. 
 7.     Оголошувати результати голосування.   
 СТ.44.Порядок денний встановлюється шляхом внесення пропозицій   сільським головою, постійними комісіями,                   депутатами,виконавчим комітетом. Простим голосуванням по   більшості голосів присутніх на сесії затверджується порядок                  денний сесії та порядок розгляду питань.Для доповідей на сесії надається до 30 хвилин, для співдоповіді до 10 хвилин, для виступаючих до 5 хвилин, для довідок і інформації  до 3-х хвилин. В міру необхідності головуючий може продовжити час виступів. З процедурних питань слово надається позачергово.           
СТ.45. Секретар ради, голови постійних комісій, мають право на виступ на   загальних підставах. Слово для виступу може бути надане за  письмовою заявою депутата.  
 СТ.46.Головуючий забезпечує виявлення різних думок,   винесеному на порядок денний сесії.                  Головуючий має право коментувати виступи депутатів пропозиції ставляться на голосування.   
 СТ.47.      Виступаючі не можуть вживати грубих слів, закликати до  незаконних дій, мають дотримуватися депутатської етики,поважного ставлення до думок інших. Головуючий має право позбавити виступаючого слова при                  невиконанні вищесказаних умов, а також при відхиленні від порядку денного, недотримання регламенту чи виступу без надання слова головуючим.   
 СТ.48.      Перед припиненням обговорення, головуючий інформує про кількість депутатів, що записались на виступ, що виступили, а також тих, хто наполягає на виступі. Закінчення обговорення питання вирішується голосуванням. Після обговорення доповідач та співдоповідач мають право на заключне слово.   
 СТ.49.     В разі потреби рішенням ради утворюється лічильна комісія в  кількості трьох депутатів. На своєму організаційному засіданні лічильна комісія обирає голову, про що складається протокол, який                 підтверджується рішенням ради. До складу лічильної комісії   можуть входити депутати сільської ради. Рішення комісії  приймаються простою більшістю голосів.   
                                                    8.     РІШЕННЯ РАДИ, ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ.   
 СТ.50.     Рішення ради приймаються більшістю від кількості присутніх на пленарному засіданні. Рішення підписуються сільським головою, секретарем ради або депутатом, який головував на засіданні.   
 СТ.51.      Перед початком голосування головуючий нагадує його порядок та  уточнює формулювання проектів рішень. При голосуванні кожен   має один голос і подає його "за”, "проти”,”утримався”. Головуючий                  оголошує результати голосування і приймає рішення.   
 СТ.52.      При таємному голосуванні в бюлетні включається питання, по  якому іде голосування. Бюлетні видаються за списком, до якого  включаються всі присутні депутати. Бюлетні видаються членами                  лічильної комісії. Депутат здійснює право на голосування  особисто. Заповнення бюлетня здійснюється в окремій кімнаті. При підрахунку голосів недійсними вважаються бюлетні                  невстановленої форми або з нечітко визначеним волевиявленням.  
 СТ.53.      Про результати голосування складається протокол. Він   підписується всіма членами лічильної комісії. Голова лічильної   комісії доводить до відома депутатів результати голосування, а  також окремі думки членів лічильної комісії. Про результати  голосування приймаються рішення ради. При виявленні помилок  може бути призначене повторне голосування                                   
                                                              9.  ДЕПУТАТСЬКИЙ   ЗАПИТ.  
 СТ.54.       Депутатський запит може заявлятись попередньо або на сесії ради до сільського голови,секретаря ради, керівників підприємств та установ незалежно від форм власності, розташованих на території                   сільської ради. Запит може бути внесений одним депутатом чи групою депутатів в письмовій  чи усній формі і підлягає  включенню до порядку денного сесії ради.  Орган чи посадова особа, на адресу якої зроблений запит, повинні  в місячний строк дати усну чи письмову відповідь. Відповідь може розглядатися та обговорюватись на сесії, якщо на  цьому наполягає половина присутніх на пленарному засіданні  депутатів. По розглянутому питанню приймається рішення.   
 СТ.55.       Депутатський запит ( засіб одержання депутатом інформації). Відповідь може бути оголошена на пленарному засіданні, або надана в індивідуальному порядку, в такому випадку запит не  включається до порядку денного.   
 СТ.56.       Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами під час роботи  сесії, розглядаються радою, комісіями, сільським головою, секретарем і не пізніше як в місячний строк. Про результати розгляду повідомляються депутати на пленарному  засіданні або в іншій формі.  
 СТ.57.      Депутати сільської ради мають право ознайомитись з рішеннями та протоколами сесій, постійних комісій, виконкому сільської  ради та іншою інформацією, яка потрібна для виконання  депутатських повноважень.   
СТ.58.       В разі винекнення питань, які не вказані в даному регламенті, сільська рада, сільський голова, секретар сільської ради, виконавчий комітет сільської ради, постійні та інші комісії діють  згідно Конституції України, Закону "Про місцеве самоврядування”, інших законів України.              
                                                Сільський голова:                                                 В.М.Кирій   

Категорія: Депутати | Додав: Хуторянка
Переглядів: 1101 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Ploske © 2018