Четвер, 18.10.2018, 03:37
село Плоске Броварський район
Вітаю Вас Гость | RSS
Меню сайту
Категорії розділу
Депутати [3]
Виконавчий комітет [9]
Апарат Плосківської сільської ради [1]
Регуляторна політика [29]
Інвестиційна діяльність [0]
Рішення сільської ради [14]
Проекти рішень сільської ради [19]
Адміністративні послуги [20]
Статистика
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
БРОВАРСЬКА РДА
Броварська районна державна адміністрація - офіційний сайт
Форма входу
Головна » Файли » Регуляторна політика

Додаток до проекту рішення "Про затвердження порядку розрахунку...пайової участі..."
15.04.2013, 13:26

                                     ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ
про пайову участь (внесок) замовника (юридичної, фізичної особи) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту

"___" __________ 20__ р.

Виконавчий комітет Плосківської сільської ради, в особі ____________________
                                                                  (міської, сільської, селищної)
_________________________________ голови ___________________________, що діє на підставі
              (міського, сільського, селищного)                                       (прізвище, ім'я та по батькові)
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Статуту територіальної громади (міста, села, селища), з одного боку, та _______________________________________________________
                  (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або П. І. Б. уповноваженої особи
із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору, - для юридичних осіб)
(далі - "Замовник"), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за текстом Договору - "Сторони"), уклали цей Договір про наступне:

                                          I. Предмет Договору

1.1. Предметом даного Договору є пайовий внесок Замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури (міста, села, селища) при здійсненні будівництва об'єкта містобудування на умовах, зазначених цим Договором.

1.2. Назва та місцерозташування об'єкта містобудування - __________________________________

1.3. Цільове призначення об'єкта містобудування - _________________________________________


                                              II. Сума договору та умови оплати

2.1. Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури (міста, села, селища) у розмірі __________________________________ грн. єдиним платежем (частинами за графіком, згідно додатка N 1) на рахунок (міської, сільської, селищної) ради відповідно до розрахунку (згідно додатка N 2) у строк до "___" __________ 20__ року.

2.2. Якщо попередній розрахунок величини пайової участі було проведено відповідно до наданих Замовником укрупнених показників вартості будівництва, такий розрахунок підлягає уточненню з урахуванням фактичної загальної кошторисної вартості будівництва.

2.3. Сплата коштів Замовником на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури (міста, села, селища) здійснюється у безготівковій формі на рахунок N __________, код ___________, МФО _____________, ККД __________________, банк одержувача: ___________________________
    (банківські реквізити уточнюються на момент перерахування коштів).

III. Права і обов'язки Сторін

3.1. Замовник зобов'язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п. 2.1 розділу 2 цього Договору до "___" __________ 20__ єдиним платежем (частинами згідно з Графіком оплати (додаток 2), що є невід'ємною частиною цього Договору).

3.2. У разі внесення змін до проектної документації, які спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов'язується звернутися із клопотанням до виконавчого комітету (міської, сільської, селищної) ради про внесення відповідних змін до Договору.

3.3. Виконавчий комітет (міської, сільської, селищної) ради проводить розрахунок пайового внеску та контролює виконання умов Договору.

3.4. Виконавчий комітет зобов'язується прийняти у комунальну власність інженерні мережі та/або об'єкти інженерної інфраструктури, збудовані Замовником відповідно до проектної документації поза межами земельної ділянки, відведеної Замовнику під забудову, та відшкодувати Замовнику вартість їх будівництва за рахунок зменшення величини пайової участі.

IV. Відповідальність Сторін та вирішення спорів

4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього Договору в межах чинного законодавства.

4.2. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

4.3. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі в розвитку інфраструктури _____________ Замовник сплачує пеню в розмірі 0,1 % від загальної суми пайової участі, визначеної п. 2.1 розділу 2 цього Договору, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення виконання зобов'язання.


                                                                 V. Інші умови

5.1. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід'ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.

5.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.

5.3. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладанні Договору майнових прав і претензій Сторони одна до іншої не мають.

5.4. Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий - у виконавчому комітеті ___________ ради.

5.5. Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до повного його виконання.

5.6. Додатки до Договору:
N 1 - розрахунок величини пайової участі (внеску) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури (міста, села, селища);
N 2 - графік оплати пайової участі (внеску) (якщо оплата проводиться відповідно до графіка).


                              VI. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

Виконавчий комітет Плосківської сільської ради
Адреса _________________________
Р/р ____________________________
в _____________________________
МФО ___________
код ЄДРПОУ _______________
тел./факс ___________________
(Міський, сільський, селищний) голова
_________________________ (П. І. Б.)
                             (підпис)
"___" __________ 20__ р.
М. П.

                    Замовник
_______________________________
_______________________________
_______________________________
 
 
 
 
_______________________ (П. І. Б.)
                               (підпис)
"___" __________ 20__ р.
М. П.


Додаток 1
до Договору
від ___ _________ ____ N ____


ЗАТВЕРДЖЕНО
Сільський голова :                 

"___" __________ 20__

                                                           Розрахунок

величини пайової участі (внеску) замовників (юридичних, фізичних осіб) у
               створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
              села Плоске та села Першотравневе на підставі затвердженої в установленому порядку   проектної документації

Виконавчий комітет Плосківської сільської  ради, в особі   сільського голови ___________________________________________, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Статуту територіальної громади (міста, села, селища), з одного боку, та ___________________________________________________________________________________
           (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або П. І. Б. уповноваженої особи із
         зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору, - для юридичних осіб)
(далі - "Замовник"), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку (далі за текстом Договору - "Сторони"), відповідно до умов Договору про пайову участь (внесок) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури _________________________ від "___" _________ 20__ р. N _____ склали розрахунок величини
               (міста, села, селища)
пайової участі по об'єкту містобудування ___________________________.
                                                                                                  (найменування та адреса об'єкта)

1. Земельна ділянка, на якій планується здійснити будівництво об'єкта, розташована у _______ зоні згідно з умовним поділом зон забудови _____________________________.
                                                                                                        (назва населеного пункту)

2. Розрахунок здійснено на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації, розробленої згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами.

3. Згідно із затвердженою проектною документацією загальна кошторисна вартість об'єкта будівництва становить: _______________________________ гривень.
                                                                     (сума цифрами та прописом)

4. Витрати на виділення або придбання земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій згідно з наданою Замовником документацією становить _________________________________ гривень.
                   (сума цифрами та прописом)

5. Розмір пайового внеску Замовників під час будівництва об'єктів, кошторисна вартість яких визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, здійснюється за формулою:

ПУ = (ЗКВБ - В з - В бм - В ім) х 4(10) %, де:

ПУ - розмір пайової участі;

ЗКВБ - загальна кошторисна вартість будівництва;

В з - витрати, пов'язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

В бм - витрати, пов'язані зі звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;

В ім - витрати на влаштування позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

4(10) % - величина пайової участі від загальної вартості будівництва, визначена згідно з Порядком.

5. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору про пайову участь (внесок) замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від "___" _________ 20__ р. N _____.

Виконавчий комітетПлосківської сільської  ради

___________________________________
___________________________________
___________________________________
(Міський, сільський, селищний) голова
______________________ (П. І. Б.)
                      (підпис)

"___" _________ 20__ р.
М. П.

Замовник

 
 
 
 
______________________ (П. І. Б.)
                        (підпис)

"___" _________ 20__ р.
М. П.

 

 

 

 

Додаток 2
до Договору
від ___ _________ ____ N ___

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
_____________________________
   (міський, сільський, селищний голова)
"___" __________ 20__


Розрахунок

                   величини пайової участі (внеску) замовників (юридичних, фізичних осіб) у
                  створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
                     с.Плоске с.Першотравневе по об'єкту будівництва, вартість якого визначена на
                             
                                     підставі нормативів для одиниці створеної потужності

Виконавчий комітет Плосківської сільської ради, в особі сільського голови
 Кирія Василя Миколайовича , що діє на підставі Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні"
та Статуту територіальної громади (міста, села, селища), з одного боку, та ___________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або П. І. Б. уповноваженої особи із зазначенням
посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору, - для юридичних осіб)
(далі - "Замовник"), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку (далі за текстом Договору - "Сторони"), відповідно до умов Договору про пайову участь (внесок) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури _________________________ від "___" _________ 20__ р. N _______ склали розрахунок величини
               (міста, села, селища)
пайової участі по об'єкту містобудування ______________________________.
                                                                                                    (найменування та адреса об'єкта)

1. Розрахунок здійснено на підставі наданих Замовником вихідних ___________________________
_____________________________________ даних та нормативів для одиниці створеної потужності
               (зазначити перелік вихідних даних)
(функціональної одиниці виміру), затверджених рішенням Плосківської сільської ради
                                                                                                                 
від ___ __________ ____ N ___________.

2. Земельна ділянка, на якій планується здійснити будівництво об'єкта, розташована у _______ зоні згідно з умовним поділом зон забудови.

3. Згідно з наданими Замовником вихідними даними та виходячи з показників створеної потужності вартість об'єкта будівництва становить: _________________________ гривень.
                                                                                               
                                  (сума цифрами та прописом)

4. Розрахунок величини пайового внеску Замовника будівництва об'єкта здійснюється за формулою:

ПУ = (П х О сп.) х 10 (4) % х К зон, де:

ПУ - розмір пайової участі,

П - розрахунковий показник створеної потужності об'єкта будівництва (площа об'єкта будівництва у метрах квадратних, пропускна спроможність, кількість відвідувань тощо),

О сп. - норматив для одиниці створеної потужності (функціональної одиниці виміру), затвердженої рішенням Плосківської сільської ради, що діє на дату укладання договору про пайову участь,

4(10) % - величина пайової участі від загальної вартості будівництва, визначена згідно з Порядком.

5. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору про пайову участь (внесок) замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від "___" _________ 20__ р. N _________.

Виконавчий комітетПлосківської сільської ради
 Сільський голова
________________________В.М.Кирій                              (підпис)
"___" _________ 20__ р.
М. П.

Замовник
________________________________
________________________________

_____________________ (П. І. Б.)
                      (підпис)
"___" _________ 20__ р.
М. П.

Категорія: Регуляторна політика | Додав: Хуторянка
Переглядів: 393 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Ploske © 2018